Pro architekty

Vymyslet a vyrobit nové svítidlo je pro nás výzva. Lpíme na designu a vynikajících technických parametrech. Naprojektujeme osvětlovací soustavy na míru projektu. Vypočítáme osvětlení, zrealizujeme dodávku a zajistíme servis. Uspoříme energii.

Jak u nás probíhá práce s architekty:

1) Osobní konzultace při návrhu osvětlení do Vašich projektů – v naší vzorkovně nebo ve Vašem ateliéru.

2) Představení našich výrobků – v naší vzorkovně nebo ve Vašem ateliéru.

3) Kontrolní výpočty osvětlení do Vašich projektů.

4) Pomoc s projektem inteligentního řízení budovy.

5) Výběr vhodných typů svítidel do připravovaných projektů – nabízíme jak vlastní svítidla, tak svítidla jiných výrobců.

6) Spoluúčast při jednání s investory – mnohdy velmi důležité naplnění trojúhelníku investor – architekt – dodavatel.

7) Atypická výroba dle přání investora a architekta. Jsme schopni vytvářet atypická díla z různých materiálů (sádra, sklo, nerez, Corian, atd.).

8) Autorství nového typu svítidla pro výrobu v ECO-DESIGN. V případě, že s architektem zrealizujeme nové unikátní svítidlo, uzavřeme licenční smlouvu o jeho využití.

9) Obchodní spolupráci na společných projektech.